Dahlia Shisha Lounge, Molenstraat 209, 5701KE Helmond info@dahliashishalounge.nl
+31 (06) 42 956 804

Dahlia Shisha Lounge

Huisregels

• Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

• In de lounge wordt geen alcohol geschonken, daarmee is het ook verboden voor onze bezoekers om eigen alcoholische consumpties te nuttigen in de lounge.

• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, en
wordt de politie ingeschakeld, ook volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

• Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).

• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn.

• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn in de lounge.

• Geen overlast voor de buren.

• Geen ongewenste intimiteiten.

• Geen agressie of racisme.

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,vermissing en/of beschadigingen.

• Cameratoezicht: Met een bezoek aan onze lounge stemt u er mee in dat er video-opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.